Χρήση μεταφραστικών εργαλείων

Oι συνεργάτες της NomosFrasis είναι εξοικειωμένοι και πιστοποιημένοι χρήστες των μεταφραστικών εργαλείων, μεταξύ άλλων, WordFast, SDL Trados, τα οποία αξιοποιούν κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την παραγωγή των μεταφρασμάτων.