Νομικές μεταφράσεις

Οι μεταφραστές μας διαθέτουν άριστη και επαρκή γνώση της γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-στόχου, εμπειρία στο νομικό πεδίο, εξοικείωση με τη σχετική ορολογία και επάρκεια στο συγκεκριμένο νομικό ύφος γραφής της γλώσσας-στόχου.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην παροχή μεταφράσεων πάσης φύσεως νομικών κειμένων, όπως:

Συμβόλαια, Δικαστικές αποφάσεις, Πρακτικά, Πληρεξούσια, Αγωγές, Αλληλογραφία, Διαθήκες, Αποφάσεις Διαιτησίας, Εμπορικά Σήματα, Εξώδικα, Εταιρικού Δικαίου, Ευρεσιτεχνίες, Καταθέσεων Μαρτύρων, Καταστατικά, Μεταφράσεις Κλητεύσεων, Μεταφράσεις Νομικών Κειμένων, Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ποινικών Μητρώων, Προσφυγές, Συμβάσεις, Συμφωνητικά, Νόμοι.