Μετάφραση Δεύτερης Ιατρικής Γνώμης

Αναγνωρίζουμε τις ανησυχίες και ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας, όπου συχνά καλούμαστε να μεταφράσουμε γνωματεύσεις, εξετάσεις και νομικά έγγραφα που προορίζονται για νοσοκομεία του εξωτερικού ως «δεύτερη γνώμη», ως εκ τούτου, δημιουργήσαμε την υπηρεσία Μετάφραση Δεύτερης Ιατρικής Γνώμης (Second Opinion Translation), όπου αναλαμβάνουμε τη μετάφραση των εγγράφων σας (αποκλειστικά από μεταφραστές με ειδίκευση στην ιατρική μετάφραση και πάντα με την επιμέλεια ιατρού) και το δίκτυο των συνεργαζόμενων ιατρών μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας καθοδηγήσει ανάλογα. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουμε την επικοινωνία με τους παρόχους / νοσοκομεία του εξωτερικού, που θα σας συστήσει ο θεράπων ιατρός. 

 

Ενδεικτικά, τα έγγραφα που δίδονται στον θεράποντα αναφορικά με τη δεύτερη γνώμη και χρήζουν μετάφρασης (το παρακάτω αφορά διάγνωση καρκίνου) είναι:

  • Αντίγραφο ιατρικής βεβαίωσης και πόρισμα ιστολογικής έκθεσης
  • Σε περίπτωση επέμβασης, αντίγραφο πρακτικό χειρουργείου
  • Σε περίπτωση νοσηλείας, αντίγραφο εξιτηρίου
  • Αντίγραφο ΧΜΘ πλάνου ή ακτινοθεραπείας ή gamma knife
  • Λεπτομερείς λίστα με φαρμακευτική αντιμετώπιση και τρόπος χορήγησης (εντός οικίας)