Ιατρικές Μεταφράσεις

Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές-επιστήμονες της ομάδας μας είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για ιατρική ακρίβεια και ορθότητα των ιατρικών μεταφράσεων, σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών. Είμαστε εξοικειωμένοι με τη συχνά ελλειπτική γραφή των ιατρών, που αποτελεί ιδιάζον χαρακτηριστικό των ιατρικών μεταφράσεων. Οι μεταφράσεις μας δεν είναι ποτέ αυτοματοποιημένες.

Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση όλων των κειμένων ιατρικού περιεχομένου, όπως:

φακέλους ασθενών, αποδείξεις ιατρικών δαπανών, ιατρικές γνωματεύσεις και εκθέσεις, επιστημονικές εργασίες και άρθρα, ιατρικά εγχειρίδια, παρουσιάσεις για ιατρικά συνέδρια, αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, οδηγίες χρήσης ιατρικού εξοπλισμού και μηχανημάτων

Διαθέτουμε υπηρεσία express μεταφράσεων σε περίπτωση επείγουσας μετάβασης ασθενούς στο εξωτερικό ή επικοινωνίας με ξένους ιατρούς, διασφαλίζοντας, παράλληλα, το υψηλό επίπεδο ποιότητας που μας χαρακτηρίζει.

 • Ιατρικές γνωματεύσεις / βεβαιώσεις
 • Διαγνωστικές εξετάσεις / αποτελέσματα
 • Ακτινογραφίες (πορίσματα)
 • Αξονικές (πορίσματα)
 • MRI (πορίσματα)
 • MRA Μαγνητική Αγγειογραφία (πορίσματα)
 • PET SCAN (πορίσματα)
 • Ιστολογικές
 • Βιοψίες
 • Γαστροσκόπηση – κολονοσκόπηση (πορίσματα)
 • Πρακτικά χειρουργείου
 • Εξιτήριο νοσοκομείου (Δημόσιου / Ιδιωτικού ιδρύματος)
 • Stress test
 • ECHO Καρδιάς
 • U/S – υπέρηχοι (πορίσματα)
 • FNA
 • Βιοψίες

Η χρέωση είναι ανά λέξη (βλ. ενδεικτικό τιμοκατάλογο ) ή με τη σελίδα 35€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ)

Προσφορά

 • Οι δύο σελίδες 60€ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ)