Επιμέλεια κειμένων

Αναλαμβάνουμε την επιμέλεια κειμένων, τα οποία έχουν ήδη συνταχθεί και οι πελάτες μας επιθυμούν υφολογικές, γραμματικές και συντακτικές βελτιώσεις και παρεμβάσεις. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται και στην ελληνική, για ελληνικά κείμενα, από έμπειρους φιλολόγους, αποφοίτους Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας.