Αντίστροφη μετάφραση

Η αντίστροφη μετάφραση γίνεται από δύο μεταφραστές. Ο πρώτος μεταφράζει από τη γλώσσα του κειμένου-πηγής προς τη γλώσσα στόχο και ο δεύτερος παραλαμβάνει το μετάφρασμα και το ξαναμεταφράζει στην γλώσσα-πηγή, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν αστοχίες και να  διορθωθούν